Sailing - Nature Park Telašćica
Entry-header image

Cjelodnevno jedrenje – Park prirode Telašćica

Park prirode Telašćica nalazi se na jugoistočnom dijelu otoka Dugi otok. Radi se o najvećoj i najbolje zaštićenoj prirodnoj luci na istočnoj obali Jadrana.

U uvali se nalazi pet otočića, a područje obiluje bogatstvom flore i faune. Arheološka iskopavanja na tom području ukazuju na to da je mjesto bilo naseljeno od najranijih razdoblja.

Rezervacija izleta na: holiday@hotel-pinija.hr

Preuzmi letak